Có 1 kết quả:

Jǐng yán xiàn ㄐㄧㄥˇ ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingwan county in Leshan 樂山|乐山[Le4 shan1], Sichuan