Có 1 kết quả:

gèn gǔ

1/1

gèn gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) throughout time
(2) from ancient times (up to the present)