Có 1 kết quả:

Yà dōng xiàn

1/1

Yà dōng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yadong county, Tibetan: Gro mo rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet