Có 1 kết quả:

Yà lán ㄧㄚˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ram (son of Hezron)