Có 1 kết quả:

Yà lì shān dà ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Alexander (name)
(2) Alexandria (town name)