Có 1 kết quả:

Yà lì shān dà yīng wǔ ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄧㄥ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Alexandrine parakeet (Psittacula eupatria)