Có 1 kết quả:

Yà sè bài rán ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ ㄅㄞˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Azerbaijan (Tw)