Có 2 kết quả:

Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhīyà tài jīng hé zǔ zhī

1/2

Từ điển Trung-Anh

APEC (organization)

Từ điển phổ thông

Tổ chức hợp tác kinh tế các nước châu Á Thái Bình Dương APEC