Có 1 kết quả:

Yà píng nìng

1/1

Yà píng nìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Apennine (Mountains)