Có 1 kết quả:

Yà màn yá xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yamanya township in Shule county, Kashgar, Xinjiang