Có 1 kết quả:

Yà zhōu duǎn zhǐ bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian short-toed lark (Alaudala cheleensis)