Có 1 kết quả:

yà rè dài ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

subtropical (zone or climate)