Có 1 kết quả:

yà rè dài

1/1

yà rè dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

subtropical (zone or climate)