Có 1 kết quả:

yà shēn suān

1/1

yà shēn suān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

arsenous acid