Có 1 kết quả:

Yà dīng Wān

1/1

Yà dīng Wān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gulf of Aden