Có 1 kết quả:

yà jiàn kāng

1/1

yà jiàn kāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sub-health (borderline state between health and disease)