Có 1 kết quả:

yà jiàn kāng ㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sub-health (borderline state between health and disease)