Có 1 kết quả:

Yà lì sāng nà zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

state of Arizona