Có 1 kết quả:

Yà kā bā

1/1

Yà kā bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aqaba (port city in Jordan)