Có 1 kết quả:

Yà Tài jīng hé huì ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

APEC (Asia Pacific economic cooperation)