Có 1 kết quả:

Yà màn yá

1/1

Yà màn yá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yamanya township in Shule county, Kashgar, Xinjiang