Có 2 kết quả:

Yà gé mén nóngyà gé mén nóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Agamemnon

Từ điển phổ thông

Agamemnon (chủ tướng quân Hy Lạp trong chiến tranh thành Tơ-roa, thần thoại Hy Lạp)