Có 1 kết quả:

yà xiāo suān yì wù zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

amyl nitrite