Có 1 kết quả:

jiāo chā yùn qiú ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄩㄣˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

crossover dribble (basketball)