Có 1 kết quả:

jiāo yì yuán ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dealer
(2) trader