Có 1 kết quả:

jiāo yì yuán

1/1

jiāo yì yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dealer
(2) trader