Có 1 kết quả:

jiāo yì é ㄐㄧㄠ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sum or volume of business transactions
(2) turnover