Có 1 kết quả:

jiāo qiǎn yán shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk intimately while being comparative strangers (idiom)