Có 1 kết quả:

jiāo tōng xié guǎn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

traffic warden