Có 1 kết quả:

jiāo cuò

1/1

jiāo cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crisscross
(2) to intertwine