Có 1 kết quả:

jiāo xiǎng yuè duì ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

symphony orchestra