Có 1 kết quả:

yì qiě

1/1

yì qiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 抑且[yi4 qie3]

Một số bài thơ có sử dụng