Có 1 kết quả:

chǎn yè liàn

1/1

chǎn yè liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

supply chain