Có 1 kết quả:

chǎn yè jí qún

1/1

Từ điển Trung-Anh

industrial cluster