Có 1 kết quả:

chǎn qián jiǎn chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) prenatal examination
(2) antenatal examination