Có 1 kết quả:

chǎn luǎn

1/1

chǎn luǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay eggs