Có 1 kết quả:

chǎn fù

1/1

chǎn fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woman recuperating after childbirth
(2) woman in childbirth