Có 1 kết quả:

chǎn pó ㄔㄢˇ ㄆㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

midwife