Có 1 kết quả:

chǎn pó

1/1

chǎn pó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

midwife