Có 1 kết quả:

chǎn quán

1/1

chǎn quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

property right