Có 1 kết quả:

chǎn wù

1/1

chǎn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) product
(2) result (of)