Có 1 kết quả:

chǎn wù ㄔㄢˇ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) product
(2) result (of)