Có 1 kết quả:

chǎn liáng

1/1

chǎn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grow crops
(2) food growing