Có 1 kết quả:

chǎn liáng dà shěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

major agricultural province