Có 1 kết quả:

chǎn néng

1/1

chǎn néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

production capacity