Có 1 kết quả:

chǎn rù rè

1/1

chǎn rù rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postnatal fever
(2) puerperal fever