Có 1 kết quả:

chǎn rù rè ㄔㄢˇ ㄖㄨˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) postnatal fever
(2) puerperal fever