Có 1 kết quả:

chǎn liàng

1/1

chǎn liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

output