Có 1 kết quả:

chǎn qián

1/1

chǎn qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

obstetric forceps