Có 1 kết quả:

Hēng lì · Hā dé xùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Henry Hudson (?-1611?), English explorer and navigator