Có 1 kết quả:

Jīng bā gǒu

1/1

Jīng bā gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pekingese (dog breed)