Có 1 kết quả:

Jīng piàn zi

1/1

Jīng piàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Beijing dialect