Có 1 kết quả:

tíng tái

1/1

tíng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pavilion

Một số bài thơ có sử dụng