Có 1 kết quả:

tíng zi

1/1

tíng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pavilion

Một số bài thơ có sử dụng