Có 1 kết quả:

tíng gé

1/1

tíng gé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pavilion